catalogue sản phẩm

CATAGLOGE SẢN PHẨM HOFACO - BẢN NGẮN

CATAGLOGE SẢN PHẨM HOFACO - BẢN NGẮN

Loại file: pdf

Dung lượng: 0 Bytes

HOFACO Catalog sản phẩm mới 2023 xin phép giới thiệu đến quý khách hàng toàn bộ sản phẩm mới mà HOFACO vừa cho ra mắt quý khách hàng, với những sản phẩm chủ lực như : móc dán tường, móc treo, khay đá, khuôn kem, dụng cụ làm bánh, vá cơm, muỗng - nĩa - cây khuấy, ly nhựa, lược chải tóc, vật dụng nhà tắm và vật dụng gia đình.

Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian quan tâm đến các sản phẩm của HOFACO !

CATAGLOGE SẢN PHẨM MỚI HOFACO - 2023

CATAGLOGE SẢN PHẨM MỚI HOFACO - 2023

Loại file: pdf

Dung lượng: 0 Bytes

HOFACO Catalog sản phẩm mới 2023 xin phép giới thiệu đến quý khách hàng toàn bộ sản phẩm mới mà HOFACO vừa cho ra mắt quý khách hàng, với những sản phẩm chủ lực như : móc dán tường, móc treo, khay đá, khuôn kem, dụng cụ làm bánh, vá cơm, muỗng - nĩa - cây khuấy, ly nhựa, lược chải tóc, vật dụng nhà tắm và vật dụng gia đình.

Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian quan tâm đến các sản phẩm của HOFACO !

CATALOGUE SẢN PHẨM MỚI HOFACO - 2022

CATALOGUE SẢN PHẨM MỚI HOFACO - 2022

Loại file: pdf

Dung lượng: 0 Bytes

HOFACO Catalog sản phẩm mới 2022 xin phép giới thiệu đến quý khách hàng toàn bộ sản phẩm mới mà HOFACO vừa cho ra mắt quý khách hàng, với những sản phẩm chủ lực như : móc dán tường, móc treo, khay đá, khuôn kem, dụng cụ làm bánh, vá cơm, muỗng - nĩa - cây khuấy, ly nhựa, lược chải tóc, vật dụng nhà tắm và vật dụng gia đình.

Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian quan tâm đến các sản phẩm của HOFACO !

HOFACO CATALOGE

HOFACO CATALOGE

Loại file: pdf

Dung lượng: 0 Bytes

HOFACO Catalog 2023 giới thiệu tổng quan về công ty và liệt kê toàn bộ danh mục sản phẩm hiện có, được phân loại thành 12 đề mục với những sản phẩm chủ lực như : móc dán tường, móc treo, khay đá, khuôn kem, dụng cụ làm bánh, vá cơm, muỗng - nĩa - cây khuấy, ly nhựa, lược chải tóc, vật dụng nhà tắm và vật dụng gia đình.

Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian quan tâm đến các sản phẩm của HOFACO !