Nhận gia công các sản phẩm: muỗng, nĩa, cây khuấy, vá cơm, ly nhựa, khuôn rau câu, khuôn bánh plan theo yêu cầu riêng của khách hàng như màu sắc, số lượng,...
  • Mã số: 04
  • Nguyên liệu
    Nhựa nguyên sinh nhập khẩu cao cấp
Liên hệ tư vấn : (028) 38 571 556

1. Vá Cơm Lớn - HPB16: http://hofaco.com.vn/vn/va-com-hpb-16.html

2. Vá Cơm Không Dính - HPB24: http://hofaco.com.vn/vn/va-com-khong-dinh-hpb-24.html

3. Vá Cơm Pana - HPB51: http://hofaco.com.vn/vn/va-com-pana-hpb-51.html

4. Vá Cơm Vuông Nhật - HPB69: http://hofaco.com.vn/vn/va-com-vuong-nhat-hpb-69.html

5. Vá Cơm Hình Lá - HPB88: http://hofaco.com.vn/vn/va-com-hinh-la-hpb-88.html

6. Vá Cơm Hitachi - HPB91: http://hofaco.com.vn/vn/va-com-hitachi-hpb-91.html

7. Vá Cơm Hình Cá - HPB94: http://hofaco.com.vn/vn/va-com-hinh-ca-hpb-94.html

8. Vá Cơm Siêu Lớn - HPB101: http://hofaco.com.vn/vn/va-com-sieu-lon-hpb-101.html

9. Vá Cơm Hình Trụ - HPB102: http://hofaco.com.vn/vn/va-com-hinh-tru-hpb-102.html

10. Vá Cơm Oval - HPB103: http://hofaco.com.vn/vn/va-com-oval-hpb-103.html

11. Vá Cơm Mặt Cười - HPB104: http://hofaco.com.vn/vn/va-com-mat-cuoi-hpb-104.html

12. Vá Cơm Lỗ - HPB105: http://hofaco.com.vn/vn/va-com-l-hpb-105.html

13. Vá Cơm Nhỏ - HPB117: http://hofaco.com.vn/vn/va-com-nho-hpb-117.html

14. Vá Cơm Cá Chép - VC01: http://hofaco.com.vn/vn/va-com-ca-chep-vc01.html

15. Vá Cơm Nơ - VC02: http://hofaco.com.vn/vn/va-com-no-vc02.html

16. Vá Cơm Tròn - VC03: http://hofaco.com.vn/vn/va-com-tron-vc03.html

17. Vá Cơm Sọc Nhỏ - VC04: http://hofaco.com.vn/vn/va-com-soc-nho-vc04.html

18. Vá Cơm Sọc Lớn - VC05: http://hofaco.com.vn/vn/va-com-soc-lon-vc05.html

19. Vá Cơm Oval Nhỏ - VC06: http://hofaco.com.vn/vn/va-com-oval-nho-vc06.html

Ý kiến bạn đọc

Sản phẩm cùng loại